Usługi BHP

Usługi BHP w zakresie:

  1. Organizacji, nadzoru i kontroli pracy z uwzględnieniem zasad BHP
  2. Postępowania w razie wypadku i chorób zawodowych (przeciwdziałanie)
  3. Oceny ryzyka zawodowego
  4. Sporządzanie planów BIOZ
  5. Szkolenia wstępne, okresowe dla pracowników wszystkich grup zawodowych
    a także dla pracodawców i kadry kierowniczej
  6. Profilaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

Istnieje możliwość przeprowadzania kursów w miejscu wskazanym przez klienta. Wymogi programowe są realizowane we współpracy z lekarzem i strażakiem.

Naszym partnerem jest FIRMA BHP

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia ceny.

BHP